Not known Factual Statements About תאונת רכב

ביל רייאן:האם זאת אפשרות שהרבה מהאנשים האלה מתוכנתים להתאבד?נטען כי למומחה הפוליגרף לא ניתן מעמד של מומחה מטעם ביהמ"שתאונת דרכים: המטומה תת קשתית חריפה משמאל, דימום תת עכבישי, קונטוזיות רקתיות

read more